HuffBowlingLichteWeinholdBenyshekJackWendlandTinleyNewell-RazakHenryAnnabelleJonesFostersGibsonJennyHenry-EdlingStadelHamSturmCauyNewellMcCallClementsDonohoeStallardGreeneThiesenfamily 2017Wendland